Článek 1. Zásady ochrany osobních údajů

 1. Účelem těchto Zásad ochrany osobních údajů ve skupině Apart je komplexní popis činností v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů shromažďovaných v souvislosti s poskytováním služeb nebo prodejem výrobků, které provádí:

  1. Mennica Apart Sp. z o.o., se sílem v Suchy Las (62-002), Stara Droga 3,

  2. Apart sp. z o.o. se sídlem v obci Suchy Las (62-002), Stara Droga 3,

  3. R2 Center sp. z o.o. se sídlem v obci Suchy Las (62-002), Akacjowa 1A,

  4. E-R2 sp. z o.o. S.K.A., se sídlem v obci Suchy Las (62-002), Stara Droga 3,

  5. E-R2 sp. o.o. se sídlem v obci Suchy Las (62-002), Stara Droga 3,

  6. R2 Investment Sp. z o.o. S.K.A., se sídlem v obci Suchy Las (62-002), Stara Droga 3,

  7. R2 Investment Sp. z o.o., se sídlem v obci Suchy Las (62-002), Stara Droga 3,

  8. APART Czech Republic s.r.o., Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín, Česká republika;

  9. Gold Mint sp. z o.o. se sídlem v obci Suchy Las (62-002), Akacjowa 1A,

  10. Palladium Mint sp. z o.o. se sídlem v obci Suchy Las (62-002), Akacjowa 1A,

  11. Platinum Mint sp. z o.o. se sídlem v obci Suchy Las (62-002), Akacjowa 1A,

  12. Silver Mint sp. z o.o. se sídlem v obci Suchy Las (62-002), Akacjowa 1A;

(dále jen společně „Skupina Apart”), (a každý samostatně správce)

Definice

Správce - každá ze společností patřící do skupiny Apart, která samostatně nebo společně s jinými stanovuje účely a způsoby zpracování osobních údajů.

Uživatel (včetně spotřebitele) - osoba, která navštěvuje stránky skupiny Apart, zakládá si účet, provádí nákupy, s možností podání reklamace, která od skupiny Apart dostala objednané obchodní informace / přímý marketing, která komunikuje se skupinou Apart.

Příjemce údajů - subjekty působící ve prospěch skupiny Apart nebo subjekty oprávněné dostávat údaje na základě platných právních předpisů.

Osobní údaje - byly podrobně popsány v Článku 2.

Skupina Apart provozuje internetové servisy na doménách: www.apart.pl, www.mennica.apart.pl, www.apart.cz, www.apart.eu, www.artelioni.pl, www.artelioni.com, www.aztorin.com, www.elixa.net, www.ampm-watches.com, www.albertriele.ch, www.bergstern.ch na které se vztahují Zásady ochrany osobních údajů.

 1. Správcem osobních údajů, tzn. subjektem ze skupiny Apart, který rozhoduje o tom, jak budou osobní údaje používány, je vždy subjekt poskytující danou službu (nebo prodej). V případě pochybností, co se týká identifikace toho subjektu, je správce osobních údajů konkrétně uveden v pravidlech stanovujících zásady poskytování dané služby (nebo prodeje).

 2. Správce s náležitou pečlivostí aplikuje technická a organizační opatření zajišťující ochranu zpracovávaných osobních údajů. Osobní údaje týkající se uživatelů a jiných osob, jejichž údaje uživatel poskytl, jsou chráněny správcem před zpřístupněním neoprávněným osobám, a také před jinými případy jejich zpřístupnění nebo ztrátou nebo neoprávněnou úpravou uvedených údajů a informací.

 3. Příjemci osobních údajů jsou subjekty působící pro skupinu Apart a jsou zodpovědné za poskytování internetového servisu na doménách: www.apart.pl, www.mennica.apart.pl, www.apart.cz, www.apart.eu, www.artelioni.pl, www.artelioni.com, www.aztorin.com, www.elixa.net, www.ampm-watches.com, www.albertriele.ch, www.bergstern.ch a subjekty, které v tomto rozsahu poskytují služby pro skupinu Apart (např. subjekty poskytující internetové služby, subjekty zpřístupňující server). Příjemci mohou být také subjekty oprávněné přijímat údaje na základě platných právních předpisů, včetně příslušných orgánů v oblasti spravedlnosti.

Článek 2. Základ, účel a doba zpracování osobních údajů

 1. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak neposkytnutí údajů může ztížit nebo znemožnit správné plnění služby, realizaci prodeje či poskytnutí poprodejního servisu.

 2. Rozsah shromažďovaných údajů.

Osobní údaje jsou nutné pro poskytování služeb na té nejvyšší úrovni a pro jejich rozvoj, proto společnosti skupiny Apart maximálně usilují o jejich příslušnou ochranu, tzn. jejich zpracování jen na základě příslušných právních základů. Rozsah shromážděných osobních údajů závisí úzce na druhu poskytované služby, tzn.:


DRUH SLUŽBY

KATEGORIE ÚDAJŮ

Registrace uživatelského účtu

 • emailová adresa

 • název uživatele

 • korespondenční adresa

 • telefonní číslo

Rezervace produktu (v souladu s předpisy o rezervaci produktů)

 • jméno a příjmení

 • e-mailová adresa

 • číslo mobilního telefonu

Online nákupy registrovanými uživateli

Online nákupy bez registrace

 • jméno a příjmení

 • rodné číslo nebo scan či fotografie občanského průkazu, v souladu s pokyny poskytnutými správcem uživateli na emailovou adresu uvedenou uživatelem - v případě nakupování v obchodě mennica.apart.pl

 • korespondenční/doručovací adresa

 • akturační údaje

 • emailová adresa

 • telefonní číslo

 • název uživatele (požadovaná při registraci účtu)

Prodej online a ve stacionárních salonech v souladu s pravidly pro nákup mincí na adrese https://mennica.apart.pl/.

 • méno a příjmení

 • e-mailová adresa

 • telefonní číslo

 • adresa

 • PESEL č.

 • číslo průkazu totožnosti

Zpravodaj

 • emailová adresa

 • telefonní číslo

Kontakt

 • jméno a příjmení

 • emailová adresa

 • telefonní číslo

Věrnostní program

 • v souladu s pravidly programu

Chat on-line

 • údaje zadané uživatelem v okně chatu

 • údaje z prohlížeče poskytované prostřednictvím služby "Chat online"

Navíc je za účelem přizpůsobení a rozšiřování funkcí stránek, včetně jejich struktury a obsahu, pro individuální potřeby uživatelů a zachování bezpečnosti a kvality služeb poskytovaných servisem, používána technologie, která shromažďuje a zpracovává údaje uložené v souborech cookies, včetně IP adresy (podrobnosti jsou uvedené v článku 5 Zásad ochrany osobních údajů).

 1. Účely a právní základ pro zpracování údajů

  Osobní údaje budou zpracovávány k těmto účelům:

  1. registrace účtu v servisu a ověření totožnosti uživatele v souvislosti s bezpečným přihlášením - na základě přijetí podmínek Zásad uživatelem (čl. 6 odst. 1 písm. b ONOOÚ);

  2. zahájení činností na žádost uživatele před uzavřením smlouvy a splnění uzavřené kupní - prodejní smlouvy, rovněž k realizaci plateb, dodávek a poskytování informací o stavu objednávky (formou SMS zpráv a/nebo emailů) a pro vyřešení reklamace - na základě přijetí pravidel internetových obchodů: www.apart.pl, www.mennica.apart.pl, www.apart.cz, www.apart.eu, www.artelioni.pl, www.artelioni.com, www.aztorin.com, www.elixa.net, www.ampm-watches.com, www.albertriele.ch, www.bergstern.ch (čl. 6 odst. 1 písm. b ONOOÚ);

  3. provádění online nákupů bez registrace uživatelského účtu, rovněž provádění internetových plateb, zasílání informací o stavu objednávky (formou SMS zpráv a/nebo emailů) rezervace produktu prostřednictvím internetového obchodu v souladu s rezervačním řádem, doručení objednávky a řešení reklamací - na základě přijetí Zásad servisů: www.apart.pl, www.mennica.apart.pl, www.apart.cz, www.apart.eu, www.artelioni.pl, www.artelioni.com, www.aztorin.com, www.elixa.net, www.ampm-watches.com, www.albertriele.ch, www.bergstern.ch (čl. 6 odst. 1 písm. b ONOOÚ);

  4. umožnit prodej na www.mennica.apart.pl v souladu s platným nákupním řádem https://mennica.apart.pl/zakupy-online/regulamin-skupu (čl. 6 odst. 1 písm. b) ONOOÚ);

  5. splnění právních povinností skupiny Apart, především v souvislosti s působením proti praní špinavých peněz a financování terorismu na základě článku zákona AML, v souvislosti s účetnictvím a daněmi a k archivním účelům (čl. 6 odst. 1 písm. c ONOOÚ);

  6. zasílání marketingových obsahů prostřednictvím komunikačního kanálu, se kterým uživatel poskytl dobrovolný souhlas, tzn. elektronickou zprávou na uvedenou emailovou adresu a/nebo textovou zprávou a/nebo telefonicky na uvedeném telefonním čísle., za účelem poskytování obchodních nabídek a zasílání personalizovaných informací o výrobcích a službách skupiny Apart - na základě právně opodstatněného zájmu správce (čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ);

  7. komunikace s uživatelem o poskytování odpovědí na zprávy zasílané v okně chatu a pomocí kontaktního formuláře dostupného v servisech: www.apart.pl, www.mennica.apart.pl, www.apart.cz, www.apart.eu, www.artelioni.pl, www.artelioni.com, www.aztorin.com, www.elixa.net, www.ampm-watches.com, www.albertriele.ch, www.bergstern.ch – na základě právně opodstatněného zájmu správce spočívajícím v rozvoji a tvorbě vztahů s uživateli, reagování na oznámení (čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ);

  8. přizpůsobení a rozšiřování funkcí stránek, včetně jejich struktury a obsahu pro potřeby uživatelů, tvorby souhrnných statistik a zachování bezpečnosti a jakosti služeb poskytovaných servisy - na základě právně opodstatněného zájmu správce (čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ);

  9. uplatňování nebo zajišťování nároků, dodání nákupu třetí osobě (jiné než kupující) či úprava a rozvoj stránek: www.apart.pl, www.mennica.apart.pl, www.apart.cz, www.apart.eu, www.artelioni.pl, www.artelioni.com, www.aztorin.com, www.elixa.net, www.ampm-watches.com, www.albertriele.ch, www.bergstern.ch včetně jejich struktury a obsahu na individuální požadavky uživatele a zachování bezpečnosti a kvality poskytovaných služeb, což tvoří právně opodstatněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ);

  10. ochrana zájmů uživatelů nebo vysvětlení faktického stavu při řešení sporů, odchylek nebo zneužití a technických problémů souvisejících se správou serverů (IP adresy získané během internetových připojení). Kromě toho slouží IP adresy ke shromažďování všeobecných, statických informací umožňujících mimo jiné určit region, ze kterého došlo k připojení, pro stanovení standardního jazyka rozhraní servisu a marketingových obsahů umožňujících přizpůsobení na individuální preference uživatele.

  11. Zpracování údajů za účelem posouzení a vyřízení reklamace nebo jiného oznámení zákazníka (např. v souvislosti s plánovaným nákupem zboží nebo zakoupeného zboží) probíhá na základě plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) ONOOÚ) nebo oprávněného zájmu správce (v případě poskytnutí údajů třetí osobě (čl. 6 odst. 1 písm. f) ONOOÚ).

   Zpracovávané údaje mohou zahrnovat: jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, číslo věrnostní karty ADC. Údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro plnění uzavřené smlouvy a plnění zákonných povinností správce a poté po dobu vyžadovanou zákonem nebo pro plnění případných nároků;

  12. Správce může zpracovávat osobní údaje třetích stran zpřístupněné uživateli za účelem realizace komunikace, doporučení, využívání služeb správce, a především uzavření nebo splnění smlouvy uzavřené zpřístupněním nástroje v rámci internetových stránek apart.pl. Uživatel při uvádění takových údajů prohlašuje, že od osoby, jejíž údaje poskytuje, získal souhlas se zpřístupněním jejich údajů správci.

  13. Údaje uživatelů mohou být zpřístupňovány jiným uživatelům v případě, že je to nutné pro plnění smlouvy.

 2. Doba zpracování osobních údajů

  1. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, po kterou bude osoba uživatelem přihlášeným do servisů: www.apart.pl, www.mennica.apart.pl, www.apart.cz, www.apart.eu, www.artelioni.pl, www.artelioni.com, www.aztorin.com, www.elixa.net, www.ampm-watches.com, www.albertriele.ch, www.bergstern.ch a po této době po dobu nutnou k dodržení shody s právními předpisy nebo pro uplatnění či k ochraně před eventuálními nároky.

  2. Osobní údaje shromážděné pro potřeby splnění kupní/prodejní smlouvy budou zpracovávány po dobu 5 let počínaje koncem kalendářního roku, ve kterém byl proveden nákup.

  3. Shromážděné údaje získané pro potřebu správy procesů AML budou zpracovávány po dobu 5 let od prvního dne roku, který následuje po roce, ve kterém byly dokončeny transakce nebo ukončeny obchodní vztahy s daným uživatelem.

  4. Nákupy provedené online, které nebudou uhrazeny do 7 dnů od vyplnění formuláře nákupu umístěného na stránkách: www.apart.pl, www.mennica.apart.pl, www.apart.cz, www.apart.eu, www.artelioni.pl, www.artelioni.com, www.aztorin.com, www.elixa.net, www.ampm-watches.com, www.albertriele.ch, www.bergstern.ch, budou zrušeny, zatímco osobní údaje uvedené ve formulářích budou zpracovávány po dobu obrany před nároky nebo uplatňování eventuálních nároků v souladu s platnými právními předpisy.

  5. Osobní údaje osob, které navázaly kontakt přes kontaktní formulář dostupný v servisech: www.apart.pl, www.mennica.apart.pl, www.apart.cz, www.apart.eu, www.artelioni.pl, www.artelioni.com, www.aztorin.com, www.elixa.net, www.ampm-watches.com, www.albertriele.ch, www.bergstern.ch, budou zpracovávány po dobu 1 roku počínaje koncem kalendářního roku, ve kterém byl kontakt proveden.

  6. Údaje získané během komunikace s vámi prostřednictvím aplikace online chatu budou zpracovávány až do promlčení nároků a archivovány, aby bylo možné v budoucnu zobrazit průběh konverzace.

  7. Údaje shromažďované pro potřeby zasílání marketingových obsahů budou zpracovávány do doby podání námitky se zpracováním nebo do okamžiku odvolání souhlasu s vybraným komunikačním kanálem, kterého se tento souhlas týkal.

  8. Údaje shromažďované pro potřebu přizpůsobení a rozšíření funkcí stránek: www.apart.pl, www.mennica.apart.pl, www.apart.cz, www.apart.eu, www.artelioni.pl, www.artelioni.com, www.aztorin.com, www.elixa.net, www.ampm-watches.com, www.albertriele.ch, www.bergstern.ch budou zpracovávány do okamžiku podání námitky uživatelem nebo do okamžiku, kdy už nebudou aktuální.

  9. V případě, že zpracování probíhá na základě souhlasu poskytnutého uživatelem, budou údaje zpracovávány do doby plnění účelu, pro který byly shromážděny nebo do okamžiku odvolání souhlasu, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.

Článek 3. Kontrola zpracování osobních údajů

 1. Správce zaručuje osobám, jejichž osobní údaje zpracovává, realizaci oprávnění vyplývajících z právních předpisů, včetně práva na přístup k obsahům samotných osobních údajů, jejich opravu, změnu, odstranění nebo přenos, a kromě toho právo požadovat omezení zpracování osobních údajů a podat námitku se zpracováním dle zásad uvedených příslušnými předpisy.

 2. V případě dobrovolného poskytnutí souhlasu se zpracováním údajů má každá osoba, jejíž údaje jsou zpracovány, právo odvolat souhlas se zpracováním údajů.

 3. Každá osoba, jejíž údaje jsou zpracovány, má právo podat stížnost předsedovi Úřadu ochrany osobních údajů.

 4. Správce určil Inspektora osobních údajů, kterým je Katarzyna Ellerik. Inspektora ochrany údajů můžete kontaktovat v každé věci týkající se zpracování osobních údajů na emailu: iod@apart.pl.

Článek 4. Předávání a zpřístupňování osobních údajů

 1. Údaje uživatelů mohou být zpřístupňovány také subjektům, které mají právo je obdržet na základě závazných právních předpisů, včetně příslušných orgánů v oblasti spravedlnosti.

 2. Osobní údaje mohou být předány příjemcům údajů, kterými mohou být dodavatelé služeb realizující stanovené úlohy jménem Apart. Jsou to mimo jiné subjekty, které dodávají Apart:

  • služby související s technologií (např. podpora internetových stránek Apart, mobilních aplikací),

  • zpracování plateb v internetovém obchodě,

  • kurýrní služby.

 3. Osobní údaje zpracovávané subjektem ze skupiny Apart mohou být předávány mezi společnostmi ze skupiny Apart na základě smlouvy o společné správě.

 4. Osobní údaje Uživatelů mohou být předány společnosti PayPo sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě, ulice Domaniewska 39, Varšava (PSČ: 02-672) v případě, že si Uživatel přeje využít službu "Smart Plan" dostupnou prostřednictvím Aplikace Apart nebo službu "Zapłać za 30 dní" dostupnou v internetovém obchodě Apart. Údaje jsou předávány na základě souhlasu Uživatele a okamžikem jejich obdržení se společnost PayPo sp. z o.o. stává jejich samostatným správcem a zpracovává je pro vlastní účely.

 5. Osobní údaje uživatelů mohou být předávány na třetí subjekty v případech, které neurčuje správce nebo právními předpisy jen se souhlasem osoby, kterých se údaje týkají.

 6. Osobní údaje mohou být předávány do třetích zemí (kromě států Evropské unie) v souvislosti s dodávkou produktů objednanou uživateli.

Článek 5. Zásady používání „Cookies”

 1. Správce osobních údajů shromažďuje informace obsažené v souborech cookies, tzn. malé textové informace, jako např. datum připojení k servisu a IP adresu zařízení, které jsou uloženy na koncových zařízeních (např. počítač, laptop, tablet nebo smartphone) osob používajících servisy: www.apart.pl, www.mennica.apart.pl, www.apart.cz, www.apart.eu, www.artelioni.pl, www.artelioni.com, www.aztorin.com, www.elixa.net, www.ampm-watches.com, www.albertriele.ch, www.bergstern.ch

 2. Účelem cookies je:

  • přizpůsobení obsahu internetových stránek: www.apart.pl, www.mennica.apart.pl, www.apart.cz, www.apart.eu, www.artelioni.pl, www.artelioni.com, www.aztorin.com, www.elixa.net, www.ampm-watches.com, www.albertriele.ch, www.bergstern.ch na individuální preference a potřeby uživatele,

  • optimalizace používání stránek,

  • tvorba souhrnných statistik sloužících ke zlepšení funkčnosti stránek, jejich struktury a obsahu,

  • zajištění bezpečnosti služeb poskytovaných elektronicky, včetně udržování relace uživatele servisů po přihlášení a identifikaci uživatele při další relaci,

  • usnadnění prohlížení obsahu internetových stránek při dalších návštěvách,

  • zobrazení behaviorální reklamy, která má poskytnout uživatelům reklamní obsah přizpůsobený na jejich zájmy a profily, mohou být používány rovněž k zobrazování reklam mimo stránky servisů (také s využitím tzv. third party cookies).

Soubory cookies třetích stran jsou používány pro retargeting reklam a behaviorální reklamu. Přidáním značek na stránku mohou inzerenti sledovat uživatele na webu, když navštíví různé webové stránky. To umožňuje inzerentům vytvořit profil uživatele na základě jeho vyhledávacích návyků pro možnost poskytování relevantnějšího obsahu.

 1. Vzhledem k nutnosti poskytování služby využívá skupina Apart tři druhy souborů cookies:

  • Nezbytné - nezbytně nutné pro řádné fungování stránek nebo funkce, které uživatel používá. Na zařízení jsou uloženy 1 den.

  • Analytické - tzv. statistické - sbírají informace o tom, jak často je internetová stránka navštívena a jak ji používána. Tyto souhrnné a anonymní informace slouží ke zlepšení obsahu a účinnosti stránky - bez souhlasu to není možné. Na zařízení jsou uloženy 2 roky.

  • Reklamní - rovněž nazývané marketingové - umožňují zobrazovat reklamu, která je přizpůsobena profilu uživatele navštěvujícího stránku. Na základě historie prohlížení jsou tvořeny profily, které jsou zpřístupňovány reklamním partnerům tak, aby se personalizované reklamy zobrazovaly na jiných stránkách. Jsou ukládány po dobu 1 roku.

 2. S ohledem na dobu, po kterou bude cookie umístěn v koncovém zařízení uživatele:

  • Relační - dočasné, které zůstanou v paměti prohlížeče uživatele do okamžiku opuštění internetových stránek apart.pl - jsou povinné pro správnou funkci vybraných aplikací a správné zobrazení obsahu servisu,

  • Trvalé - používané pro zatraktivnění stránek pro uživatele, nejsou mazány po zavření a jsou uloženy na zařízení uživatele mezi relacemi. Slouží mimo jiné k zapamatování si preferencí uživatele během používání stránek nebo k zobrazení personalizovaných reklam.

 3. Soubory cookies neobsahují kontaktní údaje uživatele servisů: www.apart.pl, www.mennica.apart.pl, www.apart.cz, www.apart.eu, www.artelioni.pl, www.artelioni.com, www.aztorin.com, www.elixa.net, www.ampm-watches.com, www.albertriele.ch, www.bergstern.ch

 4. Uživatel rozhoduje nastavením internetového prohlížeče sám o tom, které soubory cookies a jakým způsobem budou ukládány (všeobecně používané: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Výchozí nastavení prohlížečů umožňuje ukládat soubory cookies.

 5. Nastavení souborů „cookies“ - standardní software sloužící k prohlížení internetových stran povoluje standardně umísťování souborů „cookies“ na koncovém zařízení. Tato nastavení mohou být změněna tak, aby byla blokována automatická správa souborů „cookies“ v nastaveních internetového prohlížeče nebo aby bylo o nich informováno při každém zaslání na zařízení uživatele. Podrobné informace o možnosti a způsobech obsluhy souborů „cookies“ jsou dostupné v nastavení vašeho softwaru (internetového prohlížeče).

 6. Skupina Apart informuje, že omezení nebo zablokování souborů cookies může nepříznivě ovlivnit některé funkce dostupné na internetových stranách: www.apart.pl, www.mennica.apart.pl, www.apart.cz, www.apart.eu, www.artelioni.pl, www.artelioni.com, www.aztorin.com, www.elixa.net, www.ampm-watches.com, www.albertriele.ch, www.bergstern.ch

Soubory cookies ukládané na koncovém zařízení uživatele servisu mohou být používány důvěrnými subjekty spolupracujícími se skupinou Apart.

GOOGLE ANALYTICS

Internetové strany používají Google Analytics, službu analýzy sledovanosti internetových stránek, kterou poskytuje Google, Inc. (“Google”). Google Analytics používá „cookies“, tzn. textové soubory umístěné na počítači uživatele pro umožnění webu analyzovat způsob, jakým uživatelé stránky používají. Informace generované soubory cookies ohledně používání webu uživatelem (včetně jeho IP adresy) budou předány společnosti Google, která je ukládá na serverech mnoha zemí světa. Více o zásadách ochrany osobních údajů Google můžete najít na stránkách https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Použitím našich internetových stránek uživatel vyjadřuje souhlas se zpracováním svých údajů spol. Google způsobem a za účely uvedenými výše.

Chce-li uživatel vypnout zasílání informací k této službě, může použít bezplatný Doplněk k prohlížeči blokující Google Analytics.

Zásady ochrany osobních údajů a cookies mohou být změněny z hlediska:

 • povinnosti provádět změny,

 • změny právních předpisů,

 • rozsahu souborů cookies používaných servisem.