STÍŽNOSTI / REKLAMACE


Zákazník může podat stížnost za jakýchkoli okolností popsaných v platných právních předpisech nebo v záručních podmínkách. Reklamace zboží může být podána jakýmkoli způsobem přijatelným podle obecně platných zákonů.


Chcete-li podat svou reklamaci, doporučujeme vám následující postupy:


Zásilku se svou stížností odešlete na adresu sídla apart.eu. Zásilka musí obsahovat reklamovaný předmět, doklad o zakoupení a vyplněný formulář reklamace, který je zde k dispozici (formulář nejste povinni použít).


Pro prokázání nákupu předložte daňový doklad, fakturu s DPH, záruční list prokazující nákup nebo jakýkoli jiný doklad povolený zákonem. Prodejce nemůže vaši stížnost vyřešit bez přezkoumání reklamované položky.Formulář stížnosti - pdf soubor