Pozor na podvodníky!

Dávejte si pozor na všechny zprávy (SMS, Messenger, WhatsApp atd.) od neznámých osob, které se vydávají za Apart a informují o výhře v soutěži, zasílají podvodné odkazy nebo vyžadují osobní údaje.

V případě, že obdržíte zprávu, která se Vám zdá neobvyklá, podezřelá nebo ve Vás vzbuzuje obavy, kontaktujte nás telefonicky na čísle +420 573 500 500, nebo pošlete e-mail na adresu info@apart.cz.


Časté dotazy týkající se online nakupování

Prodejní a poprodejní servis

Ano, samozřejmě. Každý produkt je umístěn do krabičky a k objednávce je navíc přiložena krásná taštička. Pokud se tedy jedná o dárek, nemusíte již přemýšlet nad dalším dárkovým balením.
Ano, produkty můžete objednat na naší infolince +420 573 500 500, která je k dispozici od pondělí do pátku, 8:00 - 16:00 hod.
Na stránce každého produktu uvádíme předpokládanou dobu vyřízení objednávky. Ve většině případů je to 24 hodin. Jedná se o lhůtu, ve které je balík předán dopravci k doručení, které zpravidla proběhne následující den po odeslání. Většinu objednávek vyřizujeme okamžitě a zákazník obdrží zboží do 48 hodin. V aktuální situaci mohou být však některé balíčky zpožděny, a proto prosíme o pochopení.
Ano. Při platbě je na e-mailovou adresu automaticky zaslán e-mail s odkazem na ověření aktuálního stavu platby.
Prosím, kontaktujte přímo zprostředkovatele platby.
Kontaktujte nás telefonicky na čísle +420 573 500 500, nebo pošlete e-mail na adresu info@apart.cz.

Zákazník má právo uplatnit reklamaci během záruční lhůty a v dalších případech uvedených v platných právních předpisech. Reklamaci zboží lze podat jakýmkoliv způsobem, který umožňují ustanovení obecně platných právních předpisů.

Možné jsou mj. následující způsoby podání reklamace:

1. Odeslání balíčku s reklamací na centrálu společnosti Apart Czech Republic s.r.o. – balíček by měl obsahovat reklamovaný produkt, doklad o zakoupení a vyplněný reklamační formulář – ke stažení zde (nejste povinni tento formulář použít).

2. Předání reklamace na prodejně Apart – přineste reklamovaný produkt spolu s potvrzením o nákupu na kteroukoliv prodejnu Apart a informujte personál o skutečnosti, že chcete uplatnit reklamaci.

K reklamaci nezapomeňte přiložit potvrzení o zakoupení zboží (může to být např. daňový doklad, faktura s DPH, záruční list nebo jakýkoliv jiný zákonem povolený doklad). Bez přezkoumání reklamovaného zboží není ze strany Prodávajícího (internetového obchodu) možné reklamaci vyřešit.

Máte právo odstoupit od kupní smlouvy do 100 dní bez uvedení jakéhokoliv důvodu.

Právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu můžete uplatnit ve lhůtě 100 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy, resp. Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce), převezme zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení informovat společnost APART Czech Republic s.r.o., a to zasláním dopisu na adresu: Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín, nebo zasláním zprávy elektronickou poštou (e-mailem) na adresu: info@apart.cz.

Je možné, nikoli však povinné, použít přiložený vzor formuláře odstoupení od smlouvy.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, abyste informaci týkající se využití Vašeho práva na odstoupení od smlouvy poslali před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, veškeré platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na doručení zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního doručení, který nabízíme). Pro vrácení Vaší platby použijeme stejný platební prostředek, který byl Vámi použit při původní transakci, pokud jste nedali výslovný souhlas s jiným řešením; v žádném případě nebudete platit žádné poplatky v souvislosti s tímto vrácením. Vrácení platby jsme oprávněni pozdržet do doby, než obdržíme vrácené zboží, nebo do doby, než nám doručíte potvrzení o jeho odeslání, a to v závislosti na tom, která událost nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, nám zašlete zpět na adresu APART Czech Republic s.r.o., Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín nebo ho vraťte v některé naší kamenné prodejně. Tato lhůta je dodržena, pokud nám zboží zašlete zpět před uplynutím 14 dnů.

Odpovídáte pouze za snížení ceny zboží vyplývající z jejího používání způsobem, který byl v rozporu s jejím charakterem, vlastnostmi a fungováním.

Náklady na vrácení zboží neseme my, ledaže příslušné zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou; v takovém případě ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se nevztahuje na smlouvu, kde předmětem služby je věc vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb. Příklady zahrnují produkty vyrobené na zakázku, personalizované produkty (např. gravírování).

Chcete-li provést výměnu, musíte vrátit svou původní objednávku některým ze zde popsaných způsobů a současně vytvořit další objednávku s novým produktem.

Ano. Chcete-li nakupovat online s dopravou do zahraničí, jednoduše při vytváření objednávky vyberte požadovaný stát ze seznamu. Seznam zahrnutých zemí s náklady na dopravu a dodacími lhůtami je k dispozici zde. Pokud Vaše země není na seznamu, kontaktujte nás.

Pomoc při výběru produktu

Existuje několik způsobů, jak vybrat správnou velikost prstenu. Základem je změřit obvod prstu – lze to provést například papírovým proužkem nebo zjistit rozměr pomocí pravítka a určit velikost prostřednictvím tabulky. Důležité je změřit prst, na kterém bude prsten nošen, a vzít v úvahu také tloušťku kloubu, přes který bude nasazován. Alternativní metodou je zkontrolovat velikost prstenu, který osoba již nosí – změřte průměr posuvným pravítkem nebo vložte prsten na odpovídající velikost v šabloně. Také Vám doporučujeme využít náš multisizer pro měření velikosti, který je k dispozici zde.

Ano. Informujte nás o požadované nominální hodnotě.

Na stránce každého produktu je formulář, pomocí kterého se můžete na cokoliv zeptat.

Ano, nabízíme náušnice i po jednom kusu.

Naši operátoři Vám rádi pomohou, neváhejte nás kontaktovat.

Popište je do pole „Poznámky k objednávce“, které je k dispozici při vytváření objednávky.