ZÁSADY ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERU


 1. Tyto zásady se týkají zasílání našeho newsletteru, tzn. zasílání společností Apart sp. z o.o. se sídlem v městě Suchy Las, na adrese ul. Stara Droga 3, zaregistrovaná v obchodním rejstříku Státního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000056437, jehož registrační spisy jsou vedeny Okresním soudem Poznaň-Nowe Miasto a Wilda v Poznani, 8. ekonomické oddělení Státního soudního rejstříku, základní kapitál 20.040.000 PLN, DIČ 7772611871 (dále jen: „operátor”), na adresu elektronické pošty (email) uvedenou uživatelem. Newsletter bude obsahovat informace týkající se nabídky (včetně akcí) internetového obchodu dostupného na doméně apart.eu nebo v prodejnách vedených operátorem či blízkými společnostmi operátora, a také akce související s nabídkou produktů nabízených těmito společnostmi (dále jen: „Newsletter”).
 2. Pro dostávání newsletteru je nutný přístup k internetu a adresa elektronické pošty (email), ale není nutné splňovat konkrétní technické požadavky, pouze mít k dispozici standardní operační systém a standardní internetový prohlížeč.
 3. Uživatel zpřístupněním své adresy elektronické pošty (emailu) v určeném poli na registračním formuláři k obdržování výše uvedených zpráv vyjadřuje souhlas s obdržováním newsletteru.
 4. Newsletter může dostávat každá osoba, která na internetových stránkách domény apart.eu v části týkající se newsletteru uvede svou emailovou adresu a následně klikne na tlačítko „přihlásit se”. Kliknutí na uvedené tlačítko znamená souhlas s dostáváním newsletteru a způsobuje zaslání uvedené emailové adresy na operátora a zahájení zasílání newsletteru na uvedenou emailovou adresu.
 5. Uživatel nesmí přidávat obsahy narušující právo, především v věci podávání údajů cizích osob bez souhlasu oprávněné osoby.
 6. Jednotlivé zprávy zasílané v rámci newsletteru tvoří tvorbu ve smyslu autorského práva a podléhají ochraně uvedené v právních předpisech. Jakékoliv kopírování, změna a využívání v rozporu s určením nebo bez souhlasu operátora může tvořit porušení práva.
 7. Uživatel může kdykoliv odvolat obdržování newsletteru podáním prohlášení v této věci na emailovou adresu info.cz@apart.eu či poštou na adresu operátora uvedenou v bodě 1. těchto zásad.
 8. Operátor může přerušit nebo ukončit odesílání newsletteru po předchozím informování uživatelů na jejich uvedené emailové adresy.
 9. Operátor má právo odstranit nesprávnou nebo neexistující emailovou adresu uvedenou uživatelem.
 10. Operátor je správcem osobních údajů zpracovávaných za účelem zasílání newsletteru.
 11. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu uživatele vyjádřeného uvedením emailové adresy ve k tomu určeném poli na internetové stránce operátora.
 12. Osobní údaje jsou operátorem zpracovávány v souladu s právními předpisy a výhradně za účely souvisejícími se zasíláním newsletteru (informování o výrobcích a službách dostupných v nabídce).
 13. Uvedení osobních údajů je dobrovolné ale nutné pro dostávání newsletteru.
 14. Na základě uzavřené smlouvy o vzájemné správě mohou být osobní údaje předávány mezi operátorem a jeho blízkými společnostmi, tzn.:
  • E-R2 společnost s ručením omezeným S.K.A., ul. Powstańców Wielkopolskich 91, 62-002 Suchy Las; 
  • E-R2 sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 91, 62-002 Suchy Las; 
  • R2 Center sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 91, 62-002 Suchy Las.
 15. Osobní údaje jsou uchovávány do okamžiku odvolání souhlasu s obdržováním newsletteru a po této době na základě opodstatněného zájmu správce (např. ochrana při uplatňování nároků).
 16. Operátor zaručuje osobám, jejichž osobní údaje zpracovává, realizaci oprávnění vyplývajících z právních předpisů, včetně práva na přístup k obsahům samotných osobních údajů, jejich opravu, změnu, odstranění nebo přenos, a kromě toho práva na požadování omezení zpracování osobních údajů a podání námitky se zpracováním na zásadách uvedených příslušnými předpisy. Každá osoba, jejíž údaje jsou zpracovány, má rovněž právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 17. Osobní údaje týkající se uživatelů jsou chráněny operátorem před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám a také před jinými případy jejich zveřejnění nebo ztráty či neoprávněnou modifikací uvedených údajů a informací s použitím příslušných technických a organizačních zajištění.
 18. Ve věcech týkajících se zpracování osobních údajů v souvislosti s odesláním newsletteru, které neregulují tyto zásady, budou použita příslušná ustanovení Zásad ochrany osobních údajů, jejichž obsah je dostupný na stránkách https://www.apart.eu/cz-cz/svet/spolecnost/zasady-ochrany-soukromi.
 19. Reklamace týkající se newsletteru podávejte na emailovou adresu info.cz@apart.eu či poštou přímo na adresu operátora.
 20. V reklamaci je nutné uvést osobní údaje osoby podávající reklamaci, které jsou nutné pro zaslání informace o výsledku reklamačního řízení a popis, kde dochází k odchylkám při zasílání newsletteru a jaké očekávání při řešení reklamace máte.
 21. Operátor řeší reklamace řeší ve lhůtě 14 dnů od jejich obdržení.